Prelucrarea datelor cu caracter personal

Protejarea datelor dumneavoastra private in timpul utilizarii site-lui www.frescopiatto.ro reprezinta pentru noi un aspect important. De aceea, va informam in detaliu cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le facem. In utilizarea si prelucrarea datelor cu caracter personal, CASEST PREST SRL, proprietar al site-ului www.frescopiatto.ro si IDEA WEB SRL, proprietar al site-ului www.valira.ro, respecta cu strictete prevederile legale in vigoare privind protectia datelor.

Pentru protectia datelor dumneavoastra, au fost luate masurile tehnice si organizatorice pentru a proteja aceste date in special impotriva pierderii, manipularii sau accesului neautorizat. Masurile adoptate sunt verificate in mod regulat si sunt adaptate constant la stadiul tehnicii. In cazul unei incalcari a protectiei datelor dumneavoastra cu caracter personal, daca se estimeaza ca vor avea drept consecinta un risc major pentru drepturile si libertatile dumneavoastra, va vom notifica imediat, pe cat posibil intr-un interval de 72 de ore.

Datele personale prelucrate

Colectam urmatoarele tipuri de date personale de la d-voastra:


La ce folosim datele personale


Cat timp se pastreaza datele cu caracter personal

Datele d-voastra personale, sunt cuprinse in documentele financiar-contabile sau in documentelke care se anexeaza documentelor financiar contabile. Astfel, ele vor fi pastrate 10 ani conform dispozitiilor art 38 din anexa 1 la Ordinul nr 2634/2015 privind documentele financiar contabile, emis de Ministerul Finantelor publice si nu vor fi accesate in niciun alt scop decat scopul legal pentru care sunt arhivate. Dupa 10 ani aceste date vor fi distruse.

Pentru newsletter vom pastra datele d-voastra cu caracter personal doar pe durata de viata a newsletterului sau pana cand ne veti notifica ca nu mai doriti sa primiti newsletterul. Dupa aceasta perioada, datele dumneavostra personale vor fi distruse ireversibil.

Care sunt drepturile persoanelor vizate

Daca aveti motive sa credeti ca oricare din datele pe care le detinem despre dumneavoastra sunt incorecte sau incomplete, aveti dereptul sa solicitati sa vedeti aceste informatii, sa le rectificati sau sa cereti sa fie sterse din baza noastra de date, sa solicitati restrictionarea prelucrarii sau sa va opuneti prelucrarii si de asemenea aveti dreptul la portabilitatea acestor date. Pentru exercitarea acestor drepturi va ruam sa ne contactati la adresa de mail info@idea-web.ro

Mai jos vom detaila ce presupune si cum puteti face uz de drepturile d-voastra:

Dreptul la acces - puteti solicita o confirmare a procesarii datelor dumneavoastra personale si a modului in care acestea sunt utilizat

Dreptul la corectare – in cazul in care procesam date cu caracter personal incomplete sau incorecte, puteti solicita oricand corectarea sau completarea acestora

Dreptul la stergere – puteti solicita stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal daca scopul pentru care acestea au fost colectate nu mai exista, daca procesarea acestora contravine prevederilor legale, daca procesarea acestora afecteaza in exces interesele dumneavoastra sau daca procesarea se bazeaza pe acordul dumneavoastra, acord pe care l-ati revocat. Mentionam ca pot exista anumite motive care impiedica stergerea imediata a datelor dumneavoastra cum ari fi contracte in curs, perioade obligatorii de arhivare, actiuni pendinte, pretentii, exercitarea sau apararea unor drepturi legale etc

Dreptul la limitarea procesarii - aveti dreptul sa solicitati o limitare a procesarii datelor dumneavoastra cu caracter personal in urmatoarele cazuri:


Dreptul la transmiterea datelor - ne puteti solicita sa va punem la dispozitie datele dumneavoastra cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat intr-un format structurat , uzual si lizibil prin mijloace tehnice, in masura in care procesam aceste date in baza acordului d-voastra sau pentru executarea unui contract intre noi, prelucrarea facandu-se prin procese automatizate.

Dreptul la contestare – in cazul in care procesam datele dumneavoastra cu caracter personal pentru indeplinirea unor sarcini de interes public, pentru exercitarea unei autoritati publice sau in cazul in care facem referire la necesitatea de aparare a unui interes legitim, puteti contesta procesarea acestor date, dar in masura in care exista un interes legitim prevalent in ceea ce priveste datele dumneavoastra cu caracter personal. Puteti oricand sa revocati acordul pentru transmitrea de mesaje publicitare fara a indica un motiv anume.

Dreptul la reclamatie - daca sunteti de parere ca am incalcat prevederi ale dreptului romanesc sau european in procesarea datelor d-voastra cu caracter personal, lezand astfel drepturile d-voastra, va rugam sa ne contactati pentru a putea clarifica intrebarile si nelamuririle d-voastra la adresa de email info@web-idea.ro

De asemenea puteti contacta si Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter personal la https://www.dataprotection.ro/ (ANSPDCP). Aceasta, in calitate de autoritate publica centrala autonoma cu competenta generala in domeniul protectiei datelor personale, reprezinta garantul respectarii drepturilor fundamentale la viata privata si la protectia datelor personale.

Aceste drepturi pot fi exercitate direct fata de IDEA WEB SRL printr-o notificare la info@idea-web.ro

Ultima actualizare: 27-03-2021